Hướng dẫn

 

Click vào mục cần xem

I.      Tài khoản cá nhân

1.    Đăng ký tài khoản

2.    Đăng nhập tài khoản

3.    Quản lý tài khoản

3.1. Thông tin cá nhân

3.2.     Hồ sơ cá nhân

3.3.     Địa chỉ liên hệ

3.4.     Quản lý xe đã xem

3.5.     Từ khoá tìm kiếm

3.6.     Tạo xe mới 

3.7.     Quản lý xe đang bán

3.8.     Quản lý xe chưa kích hoạt

II.     Tài khoản cửa hàng

1.    Đăng ký cửa hàng

2.    Vào trang quản lý cửa hàng

3.    Quản lý cửa hàng

3.1.     Thông tin cơ bản

3.2.     Đổi banner trong trang cửa hàng

3.3.     Thay đổi thông tin liên hệ của cửa hàng

4.    Tạo nhóm xe

5.    Tạo khuyến mãi

6.    Thêm dịch vụ

6.    Thêm và quản lý nhân viên bán hàng

7.    Xem lại lịch sử chat trực tuyến với khách hàng

8.    Quản lý xe

8.1.     Đăng xe bán

8.2.     Quản lý xe đang bán

8.3.     Quản lý xe chưa kích hoạt

9.          Tư vấn trực tuyến cho khách hàng 

 

I.      Tài khoản cá nhân

1.    Đăng ký tài khoản

Click vào nút đăng nhập góc trên bên phải màn hình

 

 

 

2. Đăng nhập tài khoản

Đăng nhập vào thauxe.com

 

Điền thông tin đăng nhập

Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm vào nút "Đăng nhập"

 

3. Quản lý tài khoản

 

Quản trị tài khoản

 

3.1. Thông tin cá nhân

Đổi hình đại diện

 

Chọn Tải lên

 

Điều chỉnh vị trí cắt hình

 

Cắt và lưu hình ảnh

 

Bấm quay lại

 

Lưu thông tin

 

Thay đổi thông tin cá nhân

 

3.2. Hồ sơ cá nhân

Tải lên hồ sơ cá nhân

 

Tải lên hồ sơ cá nhân

 

3.3. Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ liên hệ

 

Thêm mới địa chỉ liên hệ

 

Nhập địa chỉ liên hệ cá nhân

 

3.4. Quản lý xe đã xem

Xe đã xem

Tại đây bạn có thể xem lại những xe mình yêu thích và những xe đã xem trước đó

 

3.5. Từ khoá tìm kiếm

Từ khoá tìm kiếm

Xem lại những từ khoá mình đã sử dụng để tìm kiếm xe, thời gian tìm kiếm những từ khoá đó

 

3.6. Tạo xe mới

Tạo xe mới

 

Nhập mô tả

 

Lưu và kích hoạt xe

 

Lưu lại

 

Click vào hình để chỉnh sửa

 

Tải hình lên

 

Điều chỉnh vị trí cắt và hiển thị

 

Chọn quay lại

 

Nhập thông tin liên hệ

 

3.7. Quản lý xe đang bán

Xe đang bán

 

3.8. Quản lý xe chưa kích hoạt

Quản lý xe chưa kích hoạt

 

II. Tài khoản cửa hàng

1. Đăng ký cửa hàng

Đăng ký cửa hàng

 

Điền form đăng ký

 

Tạo thành công cửa hàng

 

2. Vào trang cửa hàng

Mở ra các tuỳ chọn

 

Chọn quản lý cửa hàng

 

Giao diện quản lý của cửa hàng

 

3. Quản lý cửa hàng

3.1. Thông tin cơ bản

Thay đổi thông tin cơ bản của cửa hàng

 

Thay đổi ảnh đại diện của cửa hàng

 

Tải lên hình đại diện cửa hàng

 

Cắt và điều chỉnh hình ảnh

 

Cắt và lưu hình ảnh

 

Bấm quay lại

 

Thay đổi thông tin cửa hàng

 

Lời chào đến khách hàng

 

Thông tin giới thiệu cửa hàng

 

Sản phẩm và dịch vụ

 

Giờ đóng và mở cửa

 

3.2. Thay đổi banner trong cửa hàng

Chọn quảng cáo

 

 

 

 

 

3.3. Thay đổi thông tin liên hệ của cửa hàng

Bạn có thể thêm mới địa chỉ liên hệ nếu cửa hàng có nhiều chi nhánh.

Nếu cửa hàng không có chi nhánh, bấm vào phần địa chỉ sẵn có để thay đổi và cập nhật. Không nên chọn thêm mới.

 

 

 

4. Tạo nhóm xe

Tạo các nhóm xe mà cửa hàng đang bán để khi đăng xe lên bạn có thể tuỳ chọn xe thuộc nhóm nào, điều này sẽ dễ dàng hơn cho việc quản lý xe bán

 

 

 

5. Tạo khuyến mãi

Thêm vào những chương trình khuyến mãi mà cửa hàng đang triển khai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thêm dịch vụ

Ngoài kinh doanh xe, thêm vào những dịch vụ mà cửa hàng đang có

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thêm và quản lý nhân viên bán hàng

 

 

7. Xem lại lịch sử chat trực tuyến với khách hàng

8. Quản lý xe

8.1. Đăng xe bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Quản lý xe đăng bán

 

 

 

8.3. Quản lý xe chưa kích hoạt

 

 

9. Tư vấn trực tuyến cho khách hàng

 

 

 

Tư vấn trực tuyến
Phản hồi
Chat
Đồng ý cho hiện thông báo khi có người chat đến x